Depresija

Depresija

Depresija spada u grupu poremećaja raspoloženja. To je stanje sniženog raspoloženja tokom dužeg vremenskog perioda. Za razliku od normalnog osećanja tuge, depresija utiče na svakodnevni život osobe i uživanje u svakodnevnim aktivnostima.

depresija

Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike koje možete osećati su povlačenje u sebe, nesanica, gubitak apetita, potištenost, pesimistično razmišljanje, usporenost misli i afekta, osećaj bespomoćnosti, gubitak motivacije, osećanje krivice, hronični bolovi, promene u menstrualnom ciklusu kod žena, zapostavljanje interesovanja, izolacija od bliskih ljudi, pad poslovne produktivnosti itd.

Depresija je veoma iscrpljujuća, osoba se oseća kao da nema nade, volje i energije. Prevazilažnje depresije je dug proces, ali je moguće osloboditi se nje. Ono što je važno zapamtiti je da depresija ne prolazi sama od sebe, ali Vi imate više kontrole nad njom, nego što ste svesni toga. Depresija je jako teška i uporna, ali ključ je u malim koracima. Svaki napredak, ma koliki bio, je važan i budite ponosni na sebe. Naučite da pravite pozitivne izbore za sebe svakog dana.

Borba sa depresijom

Borba sa depresijom zahteva akciju i upravo to je osnovni problem, osobama sa depresijom jako je teško da preduzmu nešto. Depresivnim osobama nekada i same misli na nešto što bi trebalo da urade mogu biti isrpljujuće ili nezamislive za sporvođenje.

Prvi korak je uglavnom najteži, priznati sebi da imate problem. Ali malim svakodnevnim promenama, trudom i izlaganjima, možete sebi obezbediti srećniji život.

Uzrok

Uzrok depresije je nekad očigledan, npr. gubitak veoma bliske osobe, neko veliko razočarenje ili frustracija, a ponekad je skriveno u nekim potisnutim sadržajima.

Postoji umerena depresija, teška (klinička) depresija, bipolarni-afektivni poremećaj, post-porođajna depresija i sezonski afektivni poremećaj.

Depresija je izlečiva, čak i ona najtežeg oblika, pomoću savetovanja ili lekova (anti-depresiva), ili kombinacijom oba. Tretman zavisi od težine depresije.

Depresija

Kognitivno bihejvioralna terapija

Kognitivno bihejvioralna terapija koju primenjujemo bavi se promenom razmišljanja i ponašanja koja su pogrešna i samim tim i na celokupno raspoloženje klijenta.

Depresija i pomoć

Pomoć treba potražiti ukoliko simptome osećate svakodnevno, veći deo dana, minimum dve nedelje.

Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT) koju primenjujemo u našem savetovalištu, polazi od pretpostavke da je raspoloženje klijenta direktno povezano sa njegovim/njenim načinom razmišljanja. Disfunkcionalni, negativni načini razmišljanja utiču na raspoloženje osobe, svest o sebi, ponašanje, pa i fizičko zdravlje. Cilj ove terapije je da klijent nauči da prepoznaje te negativne obrazce, evaluira ih i zameni zdravijim načinima razmišljanja.Takođe, usko povezana su i ponašanja koja su uzrokovana pogrešnim razmišljanjem. Kada se paterni misli i ponašanja promene, menja se i celokupno raspoloženje klijenta i dolazi do oslobađanja od depresivnih simptoma.