Online psihološko savetovanje

Chat psihološko savetovanje se širi brzo širom sveta. Ovaj trend ide ruku pod ruku sa stalnim povećanjem prisustva Interneta u svakodnevnom životu.

Dakle, čak i psiholozi su morali da kombinuju klasične alatke sa ćaskanjima, e-poštama i glasovnim i video pozivima preko Interneta. Zapravo, čak i na velikim razdaljinama mogu se vršiti konsultacije sa ovim instrumentima.

Treba napomenuti, međutim, da se u nekim slučajevima ne preporučuje online psihološka podrška. Na primer, u slučaju psihotičnih poremećaja ili kada je nečiji život ugrožen. U ovim slučajevima preporučljivo je obratiti se profesionalcima lično.

chat savetovanje

Zašto odabrati online savetovanje putem chata?

Nema gubitka vremena, nema potrebe da idetee u kancelariju psihologa.  Sledeća prednost – anonimnost: niko vas neće videti kod psihologa.  Ako se odlučite za savetovanje putem chata psiholog neće čak ni videti vaše lice. Čak i najzabrinutija osoba za svoj društveni imidž može da odahne.

Chat psihološko savetovanje

Chat psihološko savetovanje smanjuje samosvesnost i osećaj sramote – udaljenost pomaže ljudima da lakše govore o svojim poteškoćama nego što je to slušaj sa konsultacijama licem u lice.

Ovaj vid savetovanja omogućuje konstantan odnos između psihologa i klijenta. Psiholozi mogu lakše pristupiti osobama sa fizičkim invaliditetom ili ljudima koji žive u udaljenim mestima.

Savetovanje putem chata  omogućava vam da odgovorite kada imate slobodno vreme,  jer nema zakazivanja.

Skype savetovanje

Veb savetovanje je lako dostupno svima koji žele da ga koriste. Online terapija prevazilazi barijere koje mogu sprečiti druge da traže terapiju. Na primer, pojedinci koji žive u ruralnim ili udaljenim područjima gde nema savetodavnih službi mogu imati koristi od dostupnosti online savetovanja.

Skype psihološko savetovanje daje mogućnost razgovora sa psihologom i onih koji su fizički onesposobljeni ili nisu u mogućnosti da napuste svoj dom. Veb savetovanje se pokazalo efikasnim i  u podsticanju dece i tinejdžera da koriste terapiju, jer se bolje I udobnije osećaju kada koriste internet.

chat savetovanje

Da sumiramo, online psihološko savetovanje se brzo širi, jer ima ekonomske prednosti (štedi vreme za putovanje), psihološke prednosti (smanjuje stidljivost i sramotu) i pristupačnost (lak pristup psihologu sa bilo kog mesta).