Prednosti timskog rada
Prednosti timskog rada

Prednosti timskog rada su ogromne. Iako sposobnosti svakog zaposlenog u ostvarivanju uspeha kompanije nisu zanemarljive, ipak u prvi plan treba staviti čitavu organizaciju. Naime, savremeno doba...

Read more
Važnost afirmacija
Važnost afirmacija

Važnost afirmacija se naročito ističe poslednjih godina, kada se pred ljudima nalazi konstantni stres, ogromni gubici, ali i želja za napredovanjem. Zakon privlačnosti na kome se zasnivaju...

Read more