Partnersko savetovanje

Partnersko savetovanje jer su emotivne veze jako značajan segment života svake osobe i veoma utiču na njeno osećanje sreće i ispunjenosti. Zdrava veza nije samo nešto što želimo, već je to ljudska potreba da budemo najbolja, najsrećnija, najispunjenija i najzdravija verzija sebe. Ali zdrave veze se ne dolaze same od sebe, one zahtevaju rad, trud i obostrano ulaganje i podršku.

Sve su to stvari koje zahtevaju vreme i odricanje, ali mogu se naučiti i na taj način unaprediti i u emotivnim i u svim ostalim vezama sa bliskim ljudima.

Naravno ne postoji šablonski pristup svakom partnerskom sistemu, jer svaka zajednica je posebna, ali ako su partneri voljni da rade na sebi i da sačuvaju brak ili vezu uvek ima načina koji mogu dovesti do rezultata.

partnersko savetovanje

Često ne ulažu oba partnera podjednako snage i energije u vezu. Neko se oseća manje vrednim u vezi, neko misli da je zanemaren, neko misli da ulaže više u vezu, izgubi se strast ili su partneri prosto razočarani u zajednicu. Ali postoje stvari koje je moguće naučiti kako biste unapredili svoju vezu, komunikacione veštine, obnovili stare veze ili da ne biste stare greške ponovili.

Partnersko savetovanje – Vaš korak napred u vezi

Partnersko savetovanje je specijalno osmišljeno savetovanje za dvoje ljudi u emotivnoj vezi. Ono se u nekim situacijama može raditi sa partnerima individualno ili zajedno. Cilj je naći model u kojem će se oba partnera osećati prihvaćenim i poštovanim.

Na ovakvom savetovanju radi se na istraživanju potreba partnera, želja i očekivanja od veze uz pružanje podrške i savetovanje na koji način bi partneri mogli da pozitivno utiču na svoje ponašanje i samim tim da svoju vezu vrate na ispravan put.

Osnovne karakteristike zdrave veze su: poverenje, samosvesnost, obostrano poštovanje i dobra komunikacija.

partnersko savetovanje

Uzroci

Na savetovanje najčešće se dolazi kada dođe do:

  • afera ili preljuba
  • porodičnih problema
  • jedan od partnera želi razvod ili „pauzu“
  • nesklada/nerazumevanja u komunikaciji
  • kulturoloških razlika
  • specifičnih problema

Važno je naglastiti da cilj partnerskog savetovanja nije da neko bude „okrivljen“ od strane savetnika.  Savetnik ne treba da preuzme rešavanje situacije. Mi vam ukazujemo na zanemarene situacije, nefunkcionalna ponašanja i blokade u komunikaciji. Mi sa klijentima razvijemo strategije uz pomoć kojih mogu da svoj odnos unaprede.