Covid 19 i mentalno zdravlje

Covid 19 i mentalno zdravlje su povezani i više nego što i zaista znamo.

Veliki deo fokusa virusa Covid 19, od kako se pojavio, bio je na tabelarnom prikazu broja umrlih. Ali šta zaista znamo o uticaju pandemije na mentalno zdravlje?

Svetska zdravstvena organizacija zdravlje definiše kao “Stanje potpunog, fizičkog, socijalnog i mentalnog blagostanja, a ne samo odsustva bolesti i nemoći”.

U ovom blogu ćemo vas bliže upoznati kakve efekte Covid 19 ima na mentalno zdravlje i pokušaćemo da vam objasnimo prirodu, obim i razmere krize mentalnog zdravlja, koja je itekako primetna u periodu koji preživljamo.

Covid 19 i mentalno zdravlje – Šta smo znali pre pandemije?

Mentalno zdravlje je vazan preduslov i za dobro fizičko zdravlje. Opšte je poznato da stres utiče na svaki organ u našem telu i vremenom može dovesti do pojave ozbiljnih zdravstvenih problema.

Narušeno mentalno zdravlje utiče na povećani broj samoubistava, nasilja, zloupotreba droga i drugih problema koji nisu zanemarljivi na globalnom nivou.

Trenutni fokus na fizičko zdravlje tokom pandemije Covid 19, u velikoj meri zanemaruje psihičke probleme koji su već postojali ili su se u međuvremenu razvili.

Šta zaista znamo?

Ukoliko premotamo film unazad i vratimo se na februar 2020.godine, setićemo se da je SZO preporučio ostanak u kući. Smanjenje kontakata  među ljudima, a sve u cilju sprečavanja širenja bolesti o kojoj niko ništa nije znao.

Sada iz ove perspektive, pored poražavajućih činjenica o tome koliko života je Covid 19 odneo, znamo i kako je uticao na mentalno zdravlje i to na globalnom nivou.

Covid 19 i mentalno zdravlje

Pojedini pacijenti, kao i zdravstveni radnici bili su suočeni sa diskriminacijom.

Diskriminacja se odnosi pre svega na odbijanje izdavanja stanova medicinskim radnicima koji su u kontaktu sa obolelima. Seže na žalost, sve do verbalnog zlostavljanja i socijalne distance, odnosno izbegavanja kontakata.

Pacijenti koji su se oporavili od Covida 19, imaju izvesne mentalne i neurološke smetnje. Još uvek se ne zna koji broj njih ispoljava ove simptome, ali prema nezvaničnim podacima, smatra se da je to svaka treća osoba.

Kao posledica socijalnog distanciranja, kod ljudi se javlja inherentni strah od širenja zaraze.

Istraživanja su potvrdila da se kod 28,8 ispitanika koji su preležali virus, pojavio umereno do težak oblik simptoma depresije i anksioznosti.

Covid 19 i mentalno zdravlje – Šta je ono što ne znamo još uvek?

Kada sve sumiramo, još uvek ne znamo kako Covid 19 utiče na mentalno zdravlje i sigurno će proći godine da zaista razumemo kakav je danak uzeo.

Pаndеmiја је tакоđе imаlа uticај nа pојаvu strаhа оd infекciје, каrаntinа ili sаmоizоlаciје i коd ljudi којi nеmајu istоriјu mеntаlnih bоlеsti. Pоsеbаn izаzоv zа оčuvаnjе mеntаlnоg zdrаvljа, nаrаvnо, prеdstаvljа trаumаtičnо isкustvо iznеnаdnоg gubitка živоtа člаnа pоrоdicе. Njen pratilac je nеrеtко, i еgzistеnciјаlnа ugrоžеnоst uslеd gubitка hrаniоcа pоrоdicе.

Као pоslеdicа svакоdnеvnе izlоžеnоsti brојnim strеsоrimа, u оpštој pоpulаciјi sе pојаvljuјu, pоrеd dоminаntnоg učеšćа stаnjа strаhа, pоvеćаnа zаstupljеnоst аnкsiоznоsti, dеprеsivnоsti коd svih pоpulаciоnih grupа. Kao posledica toga javlja se i čеšćа zlоupоtrеbа аlкоhоlа i drugih psihоакtivnih supstаnci. Nека istrаživаnjа uкаzuјu nа pоsеbnо pоvеćаnо prisustvо sаmоpоvrеđivanjа i suicidаlnоg pоnаšаnjа.

Ukoliko imate bilo kakav problem ili ste se prepoznali u ovom tekstu, najbolji način da pomognete sebi i članovima svoje porodice jeste da potražite pomoć psihologa.

Razgovor nekada više leči od bilo kakvih tableta za smirenje. Tek kada spoznate svoj problem u potpunosti, moći ćete da se suočite sa njim i pobedite ga.

Kako da pomognete anksioznoj osobi

Cilj svih nas jeste da iz pandemije izađemo sto manje oštećeni, kako u fizičkom, tako i u psihičkom smislu.

Psihološko savetovalište Sana je tu da vam pomogne u svakom momentu. Pored savetovanja uživo, postoji i mogućnosti skype psihološkog savetovanja.

“Dužnost je da čuvamo svoje zdravlje, inače nećemo imati zdrav i čist um!”

Spread the love