Edipov i Elektrin kompleks

Edipov i Elektrin kompleks mogu se javiti tokom odrastanja.

Detinjstvo je najlepši period u životu. Bezbrižni dani ispunjeni su igrom i ljubavlju, ali i posvećenošću roditelja da nas nauče pravim vrednostima.

Zapravo, porodica je osnova formiranja navika, stavova i međusobnih odnosa. Mame i tate su ti koji nas upoznaju sa svetom, iz njihovog ponašanja razvijamo sopstveno, čak i prve predstave o ljubavi stičemo od njih.

Naime, deca u prvim godinama nemaju jasnu predstavu o razlikama između polova. Tek od 4. godine otkrivaju svoj pravi identitet, pokazujući želju da se identifikuju sa roditeljima, pa devojčice počinju da oponašanju svoje majke, dok se dečaci okreću ponašanju očeva.

Igre, u kojima mališani “glume” svoje roditelje, sastavni su deo odrastanja. Međutim, problem nastaje kada devojčice nastoje da zauzmu mesto majki kod oca, odnosno, kada dečaci počnu da se “takmiče” sa tatama za ljubav majke.

S obzirom da je u pitanju složeno stanje, psihološko savetovalište Sana vam otkriva kako da prepoznate Edipov i Elektrin kompleks.

Šta su Edipov i Elektrin kompleks?

Edipov i Elektrin kompleks predstavljaju ponašanje kojima se u psihoanalizi opisuje podsvesna seksualna privlačnost za roditeljem suprotnog pola i ljubomoru i bes prema roditelju istog pola.

Edipov kompleks razvio je 1899. godine Sigmund Frojd, a zvanično odobravanje naišao je deceniju kasnije. Poznati austrijski pshijatar je u svojoj teoriji psihoseksualnih faza razvoja ukazao na poseban problem kod dečaka uzrasta od 3 do 5 godina, koji su u falusnoj fazi.

S obzirom na karakteristike ponašanja, Frojd je ovo stanje nazvao prema junaku Sofoklove tragedije. Neznajući ko su mu roditelji kralj Edip je ubio svog oca Laja kako bi se venčao sa majkom Jokastom.

Na osnovu Frojdovog učenja, njegov učenik Karl Gustav Jung razvio je Elektrin kompleks. Prvi put je objašnjen u Jungovom delu “Teorija psihoanalize”. Kao pandan Epidovom kompleksu, Elektrin pokazuje seksualnu privlačnost devojčica, od 3. do 7. godine, prema ocu. Naziv je dobio po starogrčkom mitološkom liku Elektri. U želji da se osveti za smrt oca Agamemnona, junakinja zajedno sa bratom planira ubistvo majke Klitemnestre i očuhu Egista.

Kako se ispoljavaju Edipov i Elektrin kompleks?

Izražena privrženost prema roditelju suprotnog pola često ukazuje na Edipov i Elektrin kompleks.

Edipov i Elektrin kompleks

Jasni znaci su maštanje o budućnosti sa majkom, tj. ocem. Zatim, izjave da žele da ožene svoju majku ili da se udaju za oca. Deca sa ovim problemom obavezno pokazuju ljubomoru i ljutnju, pa i mržnju prema roditelju istog pola. Zato ih često izbegavaju i ne žele da prihvate situacije u kojima su majka i otac bliski.

Da li ovi kompleksi mogu da ostave posledice u kasnijem životu?

Edipov i Elektrin kompleks, obično se, razrešavaju identifikacijom sa roditeljem istog pola. Nažalost, postoje slučajevi neuspešnog prevazilaženja, tako da se posledice odražavaju na kasniji život.

Kako dete ostaje vezano za roditelja, vremenom, mogu se razviti neurotičnost i fiksacije, kao i različiti psihički problemi. Takođe, osoba ne može da razvije osećaj bliskosti sa partnerom, pa su česti ljubavni problemi, koji mogu da odvedu u promiskuitetno ponašanje.

Prema Frojdu stid i manjak samopouzdanja, koji prate Edipov i Elektrin kompleks, mogu biti koren homoseksualnosti, jer osobe nisu sigurne u pogledu svog polnog identiteta.

Nerešeni kompleks utiče i na izbor zanimanja. Kao posledica nastaje problem sa autoritetom, pa je izražena velika dominantnost ili potčinjenost u poslovnom svetu.

Ukoliko ste primetili da vaše dete ispoljava simptome Edipovog ili Elektrinog kompleksa, klinički psiholog Mr Ana Gligorić pomoći će mu da otkloni ovaj problema.

Spread the love