Razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta

Razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta je značajna.

Život svakog čoveka prožet je radosnim, ali i tužnim trenucima. Stres, bolesti, konflikti u radnom okruženju, egzistencijalni problemi, pa i gubitak bliske osobe postali su naša svakodnevica. Iako sa mnogima možemo uspešno da izborimo, tokom godina oni postepeno narušavaju kako naše fizičko, tako i mentalno zdravlje.

Nažalost, često nismo svesni njihovog postojanja, te signale koje nam telo šalje tumačimo na pogrešan način, javljajući se lekarima opšte prakse i specijalistima. Pojedini ljudi, pak, psihičke tegobe posmatraju kao odraz slabosti, koje će vremenom same od sebe nestati, baš kao što su se pojavili.

Ovakva i slična razmišljanja ne samo da nam ne pomažu, već donose veće tegobe. Međutim, čak i kada shvatimo da nam je pomoć potrebna pred nama se postavlja pitanje kome se obratiti.

Imajući u vidu ovu dilemu psihološko savetovalište Sana vam otkriva koja je razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta.

Psihijatar

Razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta, pre svega, se ogleda u obrazovanju. Psihijatar je stručnjak koji je završio medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije. Zbog toga se njegov pristup u lečenju zasniva na medicinskom modelu, što znači da pacijent dolazi u određenu državnu ili privatnu medicinsku ustanovu gde psihijatar uzima anamnezu na osnovu koje postavlja dijagnozu.

Razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta

Nakon određivanje vrste poremećaja psihijatar prepisuje lekove. Upravo je primena farmakoterapije glavna razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta.

Takođe, psihijatar u svom radu donosi odluke o vrsti lečenja, tj. da li je potrebno zadržavanje na bolničkom odeljenju ili je dovoljno kućno lečenje i ambulantno posmatranje.

Posle medicinske podrške, obično se pacijent upućuje na određen tretman kod psihologa ili psihoterapeuta.

Psiholog

Psiholog se postaje diplomom na studijama psihologije u trajanju od minimum 4 godine. Psihologija je, zapravo, najopštija nauka o ličnosti kao celini, pa svoju primenu nalazi u mnogim nemedicinskim ustanovama.

Razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta

Za razliku od psihijatara, psiholozi obično rade sa ljudima koji ne pate od težih psihičkih tegoba, već se u određenom životnom dobu suočavaju sa problemima. Tako, na primer, njima se obraćaju za pomoć osobe koje ne mogu da se izbore sa partnerskim nesuglasicama, razvodom, strahovima i teskobama koje narušavaju kvalitet života, zatim manjkom samopouzdanja, problemima sa učenjem, pa i vaspitanjem dece. Mada ne treba zanemariti činjenicu da su individualna i porodična psihoterapija važan korak u lečenju depresije, anksioznosti, bolesti zavisnosti…

S obzirom da nisu lekari, pristup psihologa se zasniva na posmatranju, razgovoru, psihološkom testiranju, kao i psihološkom savetovanju i primeni različitih psiholoških tehnika.

Posebna vrsta psihologa je klinički psiholog. On ima šire znanje iz oblasti psihologije i osposobljen je za rad u kliničkim ustanovama, kao deo tima zajedno sa psihijatrima, pedijatrima, lekarima opšte prakse, socijalnim radnicima.

Psihoterapeut

Psihoterapeut ili psihoanalitičar predstavlja jedinstveni spoj psihologa i psihijatra, ali se njime mogu baviti i stručnjaci iz drugih oblasti humanističkih nauka, kao što su pedagozi, sociolozi, defektolozi, socijalni radnici.

Razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta

Zvanje se stiče specijalnim edukacijama koje su orijentisane na određenu oblast psihoterapije. Njihov rad se zasniva na psihoanalizi i sprovođenja potrebnog psihiloškog tretmana.

Svaki problem je rešiv, a u tome vam može pomoći psihološko savetovalište Sana i klinički psiholog Mr Ana Gligorić.

 

Spread the love

Add Comment