Nenasilna komunikacija
Nenasilna komunikacija

Nenasilna komunikacija je važno sredstvo za rešavanje, ali i izbegavanje problema. Konflikti u radnom okruženju i porodici sastavni su deo života. Iako, na prvi pogled deluju negativno, oni nas...

Read more
Sindrom noćnog jedenja
Sindrom noćnog jedenja

Sindrom noćnog jedenja predstavlja poremećaj ishrane. Baš kao što i sam naziv kaže, odlikuje se kasnim, tj. odloženim unosom hrane. Mnogi ljudi ga poistovećuju sa opsesivnim prejedanjem, što je...

Read more
Selektivni mutizam
Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je tipičan poremećaj za detinjstvo. Najčešće se javlja kod dece od 3. do 5. godine života i u ranom školskom uzrastu, iako pogađa oba pola, češći je kod

Read more
Kompulzivno laganje
Kompulzivno laganje

Kompulzivno laganje je čest poremećaj kod ljudi širom sveta. Budimo iskreni – laganje je deo našeg života! Svako od nas je ponekad slagao. Motivi za to su različiti. I dok

Read more
Pomodoro tehnika učenja
Pomodoro tehnika učenja

Pomodoro tehnika učenja daje najbolje rezultate u savladavanju novih znanja i veština. Važan segment u našem životu jeste učenje. Međutim, ma koliko bili posvećeni tome ponekad se čini da nam

Read more
SMART ciljevi
SMART ciljevi

SMART ciljevi su neophodni u životu. Uspeh na razgovoru za posao, napredovanje u karijeri, rešavanje porodičnih problema, usavršavanje, promena mesta boravka, bolje finansijske mogućnosti, samo su...

Read more